EZO – sustav evidencije zbrinjavanja otpada

EZO sustav je cjelovito rješenje evidencije odvoza otpada izrađeno vlastitim znanjem i kapacitetima, te predstavlja jedan od temelja razvoja IT usluga LUCERA poduzetničkog inkubatora.

Video prezentacija EZO sustava

Prednosti EZO sustava

  • EZO sustav je prilagođen “uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom” (NN broj 50/17 i 84/19)

  • EZO sustav omogućuje praćenje i evidencija zbrinjavanja komunalnog otpada kao i upozoravanje na manje nepravilnosti te kažnjavanje većih nepravilnosti u odvajanju otpada sukladno uredbi

  • EZO sustav je integran s postojećim poslovno / računovodstvenim rješenjem za potrebe izrade obračuna prema prikupljenoj evidenciji

  • EZO sustav je lako pratljiv pomoću GPS lokacija uz svako evidentirano pražnjenje spremnika, i fotografiranje nepravilnosti

  • EZO sustav je podložan pregledu evidencije za potrebe rješavanja eventualnih reklamacija ili sporova

  • EZO sustav je transparentan omogućavajući uvid u evidenciju od strane krajnjeg korisnika putem web / cloud aplikacije

  • EZO sustav je skalabilan i siguran kroz arhive evidencija

  • EZO sustav je hrvatski proizvod što omogućava prilagodbe svakom korisniku s osiguranom podrškom

  • EZO sustav je cjenovno vrlo povoljan uz model obročnog otplaćivanja

Brošura EZO sustava

Što kažu naši korisnici

LUKOM Ludbreg

Spomenka Škafec, direktorica

“Korištenje EZO sustava (sustava evidencije zbrinjavanja otpada) tvrtke Lucera d.o.o. pokazalo se kao najbolje rješenje za vođenje elektroničke evidencije o preuzetom komunalnom otpadu.

Kroz četiri godine korištenja, EZO sustav pokazao se kvalitetnim programskim i informatičkim rješenjem. Na jednom mjestu nalaze se svi podaci koje evidencija o preuzetom komunalnom otpadu treba sadržavati kako je i propisano Zakonom o održivom gospodarenju otpadom te Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom.

EZO sustav osmišljen je da bude jednostavan za korisnike, a funkcionalan. Dodane su mogućnosti različitih filtera, odnosno pretraživanja različitih podatka od datuma, lokacije, korisnika za lakše praćenje i pretraživanje same evidencije odvoza otpada te pronalaska željenih informacija u svakom trenutku.

Blizina tvrtke Lucera našoj tvrtki Lukom također je pozitivna stavka u vidu brzog rješavanja svih eventualnih pitanja ili nastalih problema.”

PARK d.o.o. Buzet

Ervina Kisiček, direktorica

“Od 01. studenog 2018. godine u potpunosti je uveden sustav evidencije pražnjenja spremnika nabavljen po Lucera d.o.o. Ludbreg sredinom 2018. godine. Program očitanja spremnika do sada radi uspješno i učinkovito.
Sve tehničke i programske poteškoće koje su nastale i nastaju tijekom uporabe sustava, ovlaštene osobe tvrtke Lucera d.o.o. uklanjaju urgentno i uspješno.

Stoga, uzevši u obzir nabavnu vrijednost sustava očitanja i programske podrške, uvjereni smo da se radi o projektu u kojem se u konačnosti dobije najviše za uložena financijska sredstva.”

Komunalno poduzeće Kistanje d.o.o.

Momčilo Grčić, direktor

“Od više prikupljenih ponuda sa sustav evidencije zbrinjavanja otpada odlučili smo se za tvrtku LUCERA d.o.o iz Ludbrega i nismo se prevarili, sustav je izuzetno praktičan, jednostavan i u potpunosti zadovoljava naše potrebe.

Uz to osoblje je u svakom momentu dostupno u pružanju bilo kakve dodatne instrukcije.

Zaista, više smo nego zadovoljni.”

Skip to content