IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

LUCERA Ludbreg nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu LUCERA Ludbreg koja se nalazi na adresi http://lucera.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica LUCERA Ludbreg http://lucera.hr/  djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

Nepristupačni sadržaji Razlog nepristupačnosti Alternative/preporuke
Fotografije Na fotografijama nedostaju odgovarajući opisi Trenutno ne postoji odgovarajuća alternativa, te je preporuka proširiti funkcionalnost sustava koji omogućuje unos odgovarajućih opisa za fotografije.
Datoteke Određene datoteke nisu dostupne u strojno-čitljivom obliku, jer nisu nastale pretvorbom izvorišne word datoteke u pdf, već skeniranjem Ne postoji odgovarajuća alternativa tim datotekama, te je preporuka-  prijedlog  u najvećoj mogućoj mjeri učitavati datoteke u strojno čitljivom-obliku.
Slike Određene slike sadrže tekst a nisu logotip Trenutno ne postoji odgovarajuća alternativa, već se preporuča kreirati nove slike kojima bi se pridružio tekst koji bi pojasnio značenje istih.
Poveznice Dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise Postoji alternativa podcrtavanja poveznica putem sučelja u desnom gornjem kutu ekrana, a preporuka je proširiti funkcionalnost sustava kako bi se mogao unositi odgovarajući opis poveznica.
Poravnanje Slider na naslovnoj koji sadrži objave i tekst nije poravnat lijevo Preporuka je objave unutar slidera poravnati lijevo

LUCERA  radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 01. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene LUCERA Ludbreg.

Izjava je zadnji put preispitana 01. listopada 2020. Vrtić Radost redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste LUCERA LUdbreg.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice LUCERA Ludbreg korisnici mogu uputiti na:

Adresa: Kalnička 3, Hrastovsko, 42230 Ludbreg

Tel: 042 421 120

E mail: lucera@ludbreg.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

Skip to content